Moderné zubné lekástvo

Mal som zlého zubára ako dieťa je jeden z častejších dôvodov, prečo ľudia majú obavy z príchodu do ambulancie. Treba však povedať, že v minulosti bolo veľa vecí úplne inak. Starší kolegovia mali k dispozícií anestetiká, ktoré boli nespoľahlivé, radšej ľudom anestéziu nepodali, keď videli že mnoho pacientov im odpadáva , je im zle a necítia sa dobre. Dnes už však máme nové anestetika ktoré fungujú oveľa lepšie, človek nič necíti a odchádza, že ani nevie, že sa niečo robilo. Ošetrovalo sa tiež kedysi v stoji a neergonómia práce spôsobovala časté bolesti chrbta, nevrlosť lekárov, ktorí mali často bolesti aj svoje vlastné. Úspešnosť liečby bola nižšia, lebo postupy neboli tak rozvinuté. Čakáreň plná bolestivých pacientov bolo to prvé, čo lekár uvidel po príchode do práce. Dnes sa aj bolestiví pacienti objednávajú na termín, čo pre nich zabezpečí, že nemusia hodiny čakať v čakárni ako kedysi a tiež predvídateľnosť z pohľadu lekára, nevynímajúc oveľa nižšie riziko syndrómu vyhorenia v profesií. 

Kľud v kresle

Ako bolo napísané v predchádzajúcom odstavci, dnes sú anestetiká spoľahlivou a už neoddeliteľnou súčasťou zubného lekárstva. Okrem vstupnéhe vyšetrenia a preventívnej prehliadky sa aplikujú takmer pri všetkých výkonoch s výnimkou prípadov, kedy si ich pacient nevyžaduje. Anestetiká používame rôzneho druhu a preto anestéziu môžeme podať aj ľuďom so srdcovým ochorením a inými ťažkosťami. Lokálna anestézia nie je celková anestézia kedy by ste boli uspaný. Ste pri vedomí, ale zub na ktorom sa pracuje necítite. Lokálna anestézia (injekcia proti bolesti) neovplyvňuje schopnosť šoférovať. Pred jej aplikáciou Vám môžeme podať sprej na miesto podania pre úplný komfort. 

Komfort vďaka informáciám

Človek ktorý má dostatok informácií je v oveľa väčšom komforte u zubára. Preto na vstupnom ošetrení Vám ukazujeme ako ste na tom, čo budeme musieť urobiť a v akom časovom horizonte. Pred výkonom Vám ukážeme čo sa bude robiť, počas neho spomenieme čo sa deje a po výkone Vám na fotografiách ukážeme čo sa udialo. Vy tak viete viac o svojich zuboch a podieľate sa tak na svojom ošetrení. Fotografie v tomto procese veľmi pomáhajú a neslúžia len na dokumentáciu práce ale aj jej prezentáciu.

Príjemné prostredie

Hodiny čakania, kreslo z predchádzajúceho režimu a sestrička ktorá Vás zvozí za zle vyplnené kolónky na dotazníku. Z takého prostredia by každý odchádzal mierne rozrušený. Zubolekárska starostlivosť je typ ošetrenia, ktoré aj pre miesto zákroku, je veľmi dôverné. Ľudia vkladajú svoju dôveru lekárovi a tá by nemala byť porušená. Či už aj prostredím, z ktorého by tiež mal vyžarovať pokoj a dôvera. Preto sa snažíme pobyt u nás spríjemniť hudbou, príjemným kreslom, komunikáciou a minimálnym čakaním.